تبلیغات
ENGLISH PAGE - who is your best friend

who is your best friend


Everyone hears 
what you say
Friends listen to 
what you say
Best friends 
listen to what you don"t 
say


Thanks to maryam mohammadzadeh


[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 07:57 ب.ظ ] [ خدیجه کبری ]